Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022 OMGEZET in een schriftelijk overleg met inbreng maandag 4 april

De vergadering is geannuleerd

5 april 2022
16:30 - 19:30 uur

Bewindsperso(o)n(en)

  • H. Staghouwer
    minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022

  2. 2

    Verslag van de vorige Landbouw- en Visserijraad