Technische briefing

Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Technische briefing: "Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Presentatie
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (TK 35844) - dinsdag 28 september 2021, 16.00 tot 17.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Technische briefing verzorgd door ambtenaren van het ministerie van VWS en een deskundige van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU)/ Radboud Biobank
2
Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Te behandelen:

3
Factsheet bij het voorstel van wet houdende regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) (Kamerstuk 35844)

Te behandelen: