Commissiedebat : Externe veiligheid

De vergadering is geweest

1 juli 2021
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang ‘Liever een goede buur! een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de brief m.b.t. rapport fase 2: Blootstellingsonderzoek asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van het lid Laçin over uit de schappen halen van cosmeticaproducten met asbest (Kamerstuk 29383-351)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Sanering EMK terrein Krimpen aan den IJssel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Haalbaarheidsstudie Buisleidingen Rotterdam - Chemelot

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afronding van de sanering van het voormalig Thermphos terrein in Ritthem

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over het advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) over het eindrapport “Om de leefomgeving” (Kamerstuk 22343-295)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van RIR Nederland over het blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken Fase 2, Arcadis

  Te behandelen:

  Loading data