Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)

De vergadering is geweest

3 juni 2021
14:00 uur
Herziene convocatie i.v.m. gewijzigde datum (was 20 mei 2021)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

    Te behandelen:

    Loading data