Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

10 juni 2021
11:30 - 12:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Koninkrijksrelaties
LET OP! Gewijzigde datum en tijd.

Bijlagen

Deelnemers

 • J. Wuite (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de commissie voor Koninkrijksrelaties over 'Visie MFK en PNP op het te vormen kabinet in Curaçao'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reisverslag werkbezoek Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten 16 tot en met 21 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending overzicht bijzondere uitkeringen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021 inzake vijfde tranche liquiditeitssteun 2021 Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoeringsagenda Sint Maarten en Curacao 1 april - 30 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de brief (proposal route-timetable return democracy St. Eustatius) van de drie fractievoorzitters van Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie

 15. 15

  Kennismaking Eilandsraad Saba

  De Eilandsraad van Saba is in Nederland voor een werkbezoek van 25 juni tot 1 juli en heeft verzocht om in die periode een (fysiek) kennismakingsgesprek te plannen met de commissie Koninkrijksrelaties. 

  Besluit: (Fysiek) kennismakingsgesprek plannen, indien mogelijk. 
 16. 16

  Kennismaking Eilandsraad en Bestuurscollege Bonaire

  Zowel de Eilandsraad als het Bestuurscollege van Bonaire komen in juni naar Nederland voor een werkbezoek en hebben verzocht om een kennismakingsgesprek met de commissie. Deze (fysieke) gesprekken kunnen plaatsvinden op donderdag 17 juni tussen 17.00 en 18.45 uur (17.00-17.45 uur: Eilandsraad, 18.00-18.45 uur: Bestuurscollege). 

  Besluit: Kennismakingsgesprekken plannen op donderdag 17 juni 17.00-18.45 uur. 
 17. 17

  Overzicht geplande commissieactiviteiten

  • do 10-06-2021 10.00 - 11.30 Technische briefing Statuut voor het Koninkrijk (via videoverbinding)
  • do 10-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • do 10-06-2021 14.30 - 15.30 Gesprek Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw
  • wo 16-06-2021 16.00 - 19.00 Commissiedebat IJkpunt bestaanszekerheid
  • wo 23-06-2021 16.00 - 17.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer
  • do 01-07-2021 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020
  • wo 07-07-2021 13.00 - 13.30 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  Zomerreces 9 juli t/m 6 september 2021
  • do 16-09-2021 16.00 - 18.00 Gesprek Kennismaking Raad van State

  Nog te plannen:
  • Technische briefing CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland 
  • Technische briefing Universiteit Wageningen Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw Caribisch Nederland 
 18. 18

  Update IPKO (in beslotenheid)

  Besluit: Verdeelsleutel voor de delegatiesamenstelling wordt conform voorstel vastgesteld. Deelname voor het IPKO wordt per e-mail geïnventariseerd, met als deadline vrijdag 11 juli 14.00 uur. Op dinsdag 15 juni zal de eerste vergadering van de gecombineerde delegatie plaatsvinden.