E-mailprocedure : Twee verzoeken van het lid Van der Staaij (SGP) over de overeenkomst van het ministerie inzake sneltesten bij evenementen

De vergadering is geweest

13 april 2021
15:00 uur
Van: Commissie VWS
Verzonden: dinsdag 13 april 2021
Aan: GC-Commissie-VWS
CC: Commissie VWS
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Twee verzoeken van het lid Van der Staaij (SGP) over de overeenkomst van het ministerie inzake sneltesten bij evenementen | Uw reactie graag vandaag uiterlijk 15.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij ontvangt u namens het lid Van der Staaij (SGP) twee verzoeken naar aanleiding van berichtgeving van Follow the Money:
 
  1. Verzoek om voorafgaande aan het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus van a.s. donderdag alle documenten die betrekking hebben op de (totstandkoming van de) overeenkomst tussen het ministerie van VWS en Stichting Open Nederland naar de Kamer te sturen;
  2. Verzoek om in de Kamerbrief voorafgaande aan het debat uiteen te zetten welk bedrag voor dit systeem met toegangstesten wordt uitgetrokken en waar dit precies aan wordt uitgegeven. 
 
Zie onderstaand e-mailbericht voor het volledige verzoek. 
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 13 april 2021, om 15.00 uur aan te geven of u met deze verzoeken kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren en per verzoek (A&B afzonderlijk) aan te geven of u hieraan steun verleent. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Boersma, A.
Verzonden: dinsdag 13 april 2021
Aan: Commissie VWS
Onderwerp: Verzoek e-mailprocedure toegangstesten
 
Geachte griffie,
 
De SGP-fractie wil naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money https://www.ftm.nl/artikelen/sneltest-evenementen-zwart-gat een e-mailprocedure over de volgende twee punten.
 
1. Verzoek om voorafgaande aan het coronadebat van a.s. donderdag alle documenten die betrekking hebben op de (totstandkoming van de) overeenkomst tussen het ministerie van VWS en Stichting Open Nederland naar de Kamer te sturen.
2. Verzoek om in de Kamerbrief voorafgaande aan het debat uiteen te zetten welk bedrag voor dit systeem met toegangstesten wordt uitgetrokken en waar dit precies aan wordt uitgegeven. 
 
Kunt u dit verzoek voorleggen aan de commissie?
 
Hartelijke groeten, namens Kees van der Staaij,
Ardjan Boersma
Beleidsmedewerker VWS
SGP-fractie
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Twee verzoeken van het lid Van der Staaij (SGP) over de overeenkomst van het ministerie inzake sneltesten bij evenementen

    Te behandelen:

    Loading data