E-mailprocedure : Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens CDA en SGP, inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

De vergadering is geweest

8 februari 2021
13:00 uur
Van: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 8 februari 2021 13:08
Aan: GC-Commissie-LNV <GC-Commissie-LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens CDA en SGP, inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Op onderstaande e-mailprocedure van het lid Lodders (VVD), mede namens CDA en SGP, inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving hebben de volgende fracties gereageerd:
 
 • D66
 • SP
 • ChristenUnie
 • 50PLUS
 
Deze fracties hebben ingestemd met het verzoek. Het voorstel is aangenomen.*
 
De minister wordt verzocht uiterlijk woensdag 10 februari 2021 om 15.00 uur de volgende informatie aan de Kamer te sturen:
 • Duidelijkheid over wanneer de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling gereed zijn en aan de Kamer gestuurd worden, inclusief de toegezegde informatie over de regeldrukeffecten als gevolg van de EU-verordening;
 • De door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandeling rond Identificatie en Registratie, met daarin onder meer de derogatiemogelijkheden voor lidstaten;
 • De door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandeling rond uitzonderingen op de certificatieplicht;
 • Het interventiebeleid van de NVWA met betrekking tot handhaving van deze wet;
 • De uitvoeringstoets van de NVWA op deze wet.
 
Met vriendelijke groet,
Marianne Verhoev
Adjunct griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (flexibele schil)


--------
Van:
Commissie LNV
Verzonden: vrijdag 5 februari 2021 17:26
Aan: GC-Commissie-LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens CDA en SGP, inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Van het lid Lodders (VVD) is, mede namens de fracties van CDA en SGP, een verzoek binnengekomen inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving, die nu op de plenaire agenda staat als hamerstuk voor donderdag 11 februari. Het lid Lodders stelt voor de minister van LNV te verzoeken om voorafgaand hieraan de Kamer enkele zaken toe te sturen:
 
 • Duidelijkheid over wanneer de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling gereed zijn en aan de Kamer gestuurd worden, inclusief de toegezegde informatie over de regeldrukeffecten als gevolg van de EU-verordening;
 • De door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandeling rond Identificatie en Registratie, met daarin onder meer de derogatiemogelijkheden voor lidstaten;
 • De door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringshandeling rond uitzonderingen op de certificatieplicht;
 • Het interventiebeleid van de NVWA met betrekking tot handhaving van deze wet;
 • De uitvoeringstoets van de NVWA op deze wet.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 8 februari om 13.00 uur te laten weten middels een allen-beantwoorden op deze e-mail of u het voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.* Indien de commissie instemt met het voorstel, zal de minister verzocht worden bovengenoemde zaken uiterlijk woensdag 10 februari om 15.00 uur aan de Kamer te sturen.
 
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek van het lid Lodders (VVD), mede namens CDA en SGP, inzake de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  Te behandelen:

  Loading data