Notaoverleg : Voortzetting notaoverleg op 2 februari 2021 - Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - Tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

9 februari 2021
16:30 - 19:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE 
(notaoverleg wordt tot nader order uitgesteld wordt tot nader order uitgesteld i.v.m. plenair debat minister JenV)
 • Vanwege avondklok notaoverleg opgeknipt, voortzetting van het notaoverleg op 2 februari 2021, van 17.00 tot 19.00 uur
   
 • De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).
   
 • Het notaoverleg zal als volgt verlopen:
  1e termijn Kamer 
  1e termijn Initiatiefnemers
  1e termijn bewindspersonen
  2e termijn Kamer 
  (inclusief indiening evt. moties)
  2e termijn Initiatiefnemers
  2e termijn bewindspersonen

Bijlage