Commissiedebat

Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Commissiedebat: "Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2021, over Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 22 juni 2021, 18.15-23.00 uur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Jeugdbeleid
16
Huiselijk Geweld en kindermishandeling
17
Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Te behandelen: