Inbreng schriftelijk overleg

COVID-19 en internationaal personenverkeer

Inbreng schriftelijk overleg: "COVID-19 en internationaal personenverkeer"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg COVID-19 en internationaal personenverkeer op 29 oktober 2020; agendapunt toegevoegd

Agendapunten

2
De brief van de minister VWS Stand van zaken brief COVID-19 (2020Z18764) - voor wat betreft de onderdelen die gaan over het testen van reizigers op Schiphol - en de bijbehorende bijlage COVID-19 bij reizigers: een analyse van de resultaten uit de teststraat op Schiphol en van reishistorie bij nieuw gediagnosticeerde patiƫnten in Nederland

Te behandelen:

Gerelateerde zaken