E-mailprocedure

Voorstel van de leden Paternotte (D66) en Kröger (GL) om in de week na het herfstreces een schriftelijk overleg te voeren over COVID-19 en internationaal personenverkeer

E-mailprocedure: "Voorstel van de leden Paternotte (D66) en Kröger (GL) om in de week na het herfstreces een schriftelijk overleg te voeren over COVID-19 en internationaal personenverkeer "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 20 oktober 2020

Agendapunten

3
De brief van de minister VWS Stand van zaken brief COVID-19 (2020Z18764) - voor wat betreft de onderdelen die gaan over het testen van reizigers op Schiphol - en de bijbehorende bijlage COVID-19 bij reizigers: een analyse van de resultaten uit de teststraat op Schiphol en van reishistorie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten in Nederland

Te behandelen:

4
(Nog te ontvangen) brief van de minister IenW met de eerste onderzoeksresultaten van NLR en RIVM over het risico van besmetting aan boord van vliegtuigen