Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie mw. Rigter, GGD GHOR Nederland t.b.v. technische briefing d.d. 11 augustus
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie technische briefing - Update coronavirus - 11 augustus 2020 - 13.00 - 15.30 I.v.m. verlenging tijdsduur technische briefing naar 15.30 en toevoeging extra spreker
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 11 augustus2020, over update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie Heer Van Dissel RIVM

Deelnemers


Agendapunten

1
Technische briefing door de heer Van Dissel - Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en mevrouw Rigter, Directeur Publieke Gezondheid bij GGD regio Utrecht.