Wetgevingsoverleg : Wet toeristische verhuur woonruimte

De vergadering is geweest

7 september 2020
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Spreektijden:
Gezien de beperkte duur van dit wetgevingsoverleg en de omstandigheden waaronder dit overleg wordt gehouden, stelt de commissievoorzitter voor om bij de behandeling van dit wetsvoorstel de indicatieve spreektijden te beperken tot 5 minuten per fractie in 1e termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A. Kops (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ingetrokken amendement

  Te behandelen:

  Loading data