E-mailprocedure : Vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)

De vergadering is geweest

15 juli 2020
14:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 08:57
Aan: GC-Commissie-J&V
CC: Veldman, H.; Esch van E.
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel niet door een meerderheid wordt gesteund.
 
Het voorstel van het lid Buitenweg (GroenLinks-fractie) wordt via een separate e-mailprocedure aan de betrokken commissies voorgelegd.
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

De commissie VWS heeft hedenochtend besloten de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526) over te dragen aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (zie onderstaande e-mail).

In overleg met uw commissievoorzitter wordt u voorgesteld de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op dinsdag 4 augustus 2020.

Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 15 juli om 14.00 uur, kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.

Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststellen inbrengdatum verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Kamerstuk 35526)

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven