15
jun
Besloten debat
15 juni 2020 20:00
E-mailprocedure

Verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg

E-mailprocedure: "Verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 15 juni 2020 20:01
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Naar aanleiding van onderstaand verzoek zijn geen aanvullende reacties ontvangen. Het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:57
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van Dam (CDA-fractie), Van Wijngaarden (VVD-fractie), Groothuizen (D66-fractie) en Kuiken (PvdA-fractie). Daarmee wordt het verzoek reeds gesteund door een meerderheid.
 
Desalniettemin verzoek ik u per ommegaande, maar uiterlijk om 20.00 uur hedenavond kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Dam, van C.  
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:48
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: verzoek jaarverslag Openbaar Ministerie,
 
Geachte griffie,
 
Mede namens de fracties van VVD, D66 en PvdA wil ik steun vragen voor het verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid om het ontbrekende jaarverslag van het Openbaar Ministerie (dat naar verluidt gepresenteerd zal worden daags na de behandeling van de Slotwet) alsnog dinsdag 16 juni 2020 uiterlijk 12.00 uur aan de Kamer toe te zenden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris van Dam
Mr. C.J.L. van Dam MPM - Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek toezending jaarverslag Openbaar Ministerie tbv wetgevingsoverleg op 15 juni 2020

Agendapunten