Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 1 oktober 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 1 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten van de commissie

Details

 • wo 07-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid -> wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum dinsdag 6 oktober 16.00 uur.
 • do 08-10-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Wereldbank -> wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum maandag 5 oktober 16.00 uur. 
 • do 15-10-2020 11.45 - 12.15 Procedurevergadering -> zal digitaal gehouden worden
Herfstreces: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober
 • 202044 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2021
 • do 05-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • do 05-11-2020 17.15 - 18.00 Procedurevergadering
 • wo 18-11-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
 • do 19-11-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Handelsbetrekkingen Afrika
 • do 19-11-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
 • do 03-12-2020 13.45 - 14.30 Procedurevergadering
 • do 17-12-2020 14.15 - 15.00 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 

Nog te agenderen plenaire debatten
8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
35. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
38. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
42. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (AO d.d. 3 september 2020)
3
Kennisagenda - Toekomst wereldhandel
4
Kennisagenda - Opvang in de regio
5
Verzoek SER tot aanbieding advies 'Samen naar duurzame ketenimpact'
6
Verzoek Amref Flying Doctors tot aanbieding petitie "No More Violence"
11
Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van de internationale donorconferentie voor Syrië van 30 juni 2020 in Brussel en op de inhoud van de petitie van Save the Children Nederland met betrekking tot psychosociale steun voor kinderen in Syrië

Te behandelen:

21
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - SO d.d. 14 september over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 21 september 2020
23
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - Informele Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) d.d. 29 september 2020
25
Aanbieding advies 'Digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika' van AIV
26
Afschrift brief ATR aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
27
Stafnotitie - Tijdspad behandeling Machtigingswet oprichting Invest International
28
Stafnotitie - Wetgevingsrapport Machtigingswet oprichting Invest International
29
Stafnotitie - Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021
30
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z1772 Aan min. BuHa-OS - Verzoek toesturen stukken beleidsdoorlichting 09-09-2020 -> minister verzoeken reactie vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen. 
 2. 2020Z15554 Aan min. BuHa-OS - Verlenen exportvergunning aan ASML voor export aan China 03-09-2020
 3. 2020Z15526 Aan min. BuHa-OS - Verslag Uitvoeringswet verordening conflictmineralen 02-09-2020
 4. 2020Z13018 Aan min. BuHa-OS - Reactie op initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting 01-07-2020 -> minister verzoeken reactie vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen. 
 5. 2020Z13015 Aan min. BuHa-OS - Selectie verschillende partnerschappen onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld 01-07-2020
 6. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - Appreciatie EU-voorstellen 16-06-2020