Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 oktober 2020
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten van de commissie

  • wo 07-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid -> wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum dinsdag 6 oktober 16.00 uur.
  • do 08-10-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Wereldbank -> wordt omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum maandag 5 oktober 16.00 uur. 
  • do 15-10-2020 11.45 - 12.15 Procedurevergadering -> zal digitaal gehouden worden
  Herfstreces: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober
  • 202044 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2021
  • do 05-11-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 05-11-2020 17.15 - 18.00 Procedurevergadering
  • wo 18-11-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-11-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Handelsbetrekkingen Afrika
  • do 19-11-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • do 03-12-2020 13.45 - 14.30 Procedurevergadering
  • do 17-12-2020 14.15 - 15.00 Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 

  Nog te agenderen plenaire debatten
  8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  35. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  38. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  42. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
  VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (AO d.d. 3 september 2020)
 3. 3

  Verzoek SER tot aanbieding advies 'Samen naar duurzame ketenimpact'

 4. 4

  Verzoek Amref Flying Doctors tot aanbieding petitie "No More Violence"

 5. 5

  Update inzake internationale inzet voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanvullende documenten Machtigingswet oprichting Invest International

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorgenomen benoemingen Invest International

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Oordeel over de motie van het lid Klaver c.s. over in gesprek treden met Philips over beademingsapparaten (Kamerstuk 25295-529)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van de internationale donorconferentie voor Syrië van 30 juni 2020 in Brussel en op de inhoud van de petitie van Save the Children Nederland met betrekking tot psychosociale steun voor kinderen in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nederlandse steun aan Palestijnse ngo's

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2020, over Oeigoerse dwangarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om toelichting op agenda OECD Working Party on Responsible Business Conduct en op Nederlandse inzet t.a.v. mogelijke herziening van de OESO-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een technische briefing inzake Invest International en een overzicht van de financiële middelen die vanuit de Staat naar Invest International zullen gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsinzet in de EU Trade Policy Review

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 en 21 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag schriftelijk overleg informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 en 21 september 2020 (Kamerstuk 21501-02-2199)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 25 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding advies 'Digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika' van AIV

 22. 22

  Afschrift brief ATR aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking m.b.t. internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

 23. 23

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z1772 Aan min. BuHa-OS - Verzoek toesturen stukken beleidsdoorlichting 09-09-2020 -> minister verzoeken reactie vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen. 
  2. 2020Z15554 Aan min. BuHa-OS - Verlenen exportvergunning aan ASML voor export aan China 03-09-2020
  3. 2020Z15526 Aan min. BuHa-OS - Verslag Uitvoeringswet verordening conflictmineralen 02-09-2020
  4. 2020Z13018 Aan min. BuHa-OS - Reactie op initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting 01-07-2020 -> minister verzoeken reactie vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen. 
  5. 2020Z13015 Aan min. BuHa-OS - Selectie verschillende partnerschappen onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld 01-07-2020
  6. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - Appreciatie EU-voorstellen 16-06-2020