Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 27 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

12
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
13
Stafnotitie - Voorstel (on)geplande commissieactiviteiten
46
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32)

Te behandelen:

63
Brievenlijst