Debat geweest
4 juni 2020 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V t/m 27 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. over schrappen van het recht om contant geld te eisen bij gesecureerde vorderingen en het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. over minimumbescherming voor schuldeisers

Te behandelen:

12
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
13
Stafnotitie - Voorstel (on)geplande commissieactiviteiten
46
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) (Kamerstuk 33199-32)

Te behandelen:

57
Verslag over het burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’

Te behandelen:

60
63
Brievenlijst