09
jun
Besloten debat
9 juni 2020 14:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (TK 35456)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (TK 35456)"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Brief regering
Download Gateway Review ketenprogramma Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (TK 35456) - 9 juni 2020

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Te behandelen:

Gerelateerde zaken