Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)

De vergadering is geweest

11 oktober 2021
15:30 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. verlenging notaoverleg op verzoek van initiatiefnemer*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data