Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Presentatie mevrouw Beentjes - lid Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen/lid van Kerngroep Zorg Thuis van ActiZ
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 4 juni 2020, over update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie de heer Van Dissel - RIVM
Bijlage
Download Presentatie Mevrouw den Haan - directeur-bestuurder ANBO
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing Update coronavirus - donderdag 4 juni 2020; namen sprekers toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1 De heer van Dissel – directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM
2
Blok 2 Mevrouw Beentjes - lid Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen/lid van Kerngroep Zorg Thuis van ActiZ en Mevrouw den Haan, directeur-bestuurder ANBO