Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng verslag Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) op 27 mei 2020

Agendapunten