04
mei
Besloten debat
4 mei 2020 14:00
E-mailprocedure

Verzoek toezending documenten inzake Julio Poch

E-mailprocedure: "Verzoek toezending documenten inzake Julio Poch"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 4 mei 2020 14:02
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek toezending documenten inzake Julio Poch
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Van: Commissie J&V
Verzonden: zaterdag 2 mei 2020 07:56
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek toezending documenten inzake Julio Poch
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van Nispen (SP-fractie), Sjoerdsma (D66-fractie), Markuszower (PVV-fractie), Buitenweg (GroenLinks-fractie) en Kuiken (PvdA-fractie). Daarmee wordt het verzoek reeds gesteund door een meerderheid.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 4 mei om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Nispen van M.
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 20:24
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Verzoek schriftelijke procedure zaak Julio Poch
 
 
Geachte griffier,
 
Vriendelijk verzoek ik u, mede namens de leden Sjoerdsma, Markuszower, Buitenweg en Kuiken, het volgende verzoek voor te leggen aan de vaste Kamercommissie JenV.
Donderdag 30/4 ontving de Kamer een brief en antwoorden op Kamervragen (Sjoerdsma) over de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië. 
De minister laat daarin weten niet van plan te zijn het gespreksverslag (beslismemo waarop voormalig minister Hirsch Ballin heeft ingestemd met de verkapte uitlevering van Julio Poch) aan de Kamer te sturen, ondanks herhaaldelijk verzoek hiertoe, en ondanks de uitdrukkelijke eerdere belofte om belangrijke informatie wél onmiddellijk met de Kamer te delen.
De minister is hiertoe echter verplicht als de Kamer daar om vraagt, ook gelet op artikel 68 van de Grondwet en indachtig de recent aangenomen moties Omtzigt c.s.
 
Zie ook: https://nos.nl/l/2332416
 
Daarom hierbij het indringende verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid om dit document alsnog zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen. 
Dit verzoek is reeds namens de fracties van de SP, D66, PVV, GroenLinks en PvdA.
 
Bij voorbaat dank voor het in behandeling nemen van dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek toezending documenten inzake Julio Poch op 4 mei 2020

Agendapunten