Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Update coronavirus
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 7 mei 2020, over update coronavirus
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing update coronavirus - donderdag 7 mei 2020, 09.30 - 12.00 uur; bekendmaking afgevaardigde.
Bijlage
Download PowerPoint presentatie dhr. Van Dissel - RIVM
Brief regering
Download Deelname aan technische briefings over Covid-19

Deelnemers


Agendapunten

1
Deze technische briefing zal worden verzorgd door de heer Jaap van Dissel (RIVM).

Details

Aan het ministerie is conform het besluit van uw commissie op 22 april jl., verzocht om voor een eerstvolgende technische briefing de Chief Nursing Officer prof. dr. Bianca Buurman, af te vaardigen.
 
Aangezien dit verzoek niet wordt gehonoreerd gezien de afvaardiging voor deze technische briefing, is aan het ministerie verzocht een brief aan de Kamer te sturen waarin deze keuze wordt toegelicht.