Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Slachtofferbeleid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Slachtofferbeleid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus) "Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg slachtofferbeleid op 13 mei 2020