28
apr
Besloten debat
28 april 2020 12:00
E-mailprocedure

UITSTEL commissieactiviteiten tot 20 mei 2020

E-mailprocedure: "UITSTEL commissieactiviteiten tot 20 mei 2020"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 12:10
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST uitstel commissieactiviteiten tot 20 mei 2020
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de verlenging van de maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus tot 20 mei a.s. worden de fysieke commissieactiviteiten tot die datum tot nader order uitgesteld, met uitzondering van de op 11 mei 2020 geplande procedurevergadering en het wetgevingsoverleg.
 
U wordt voorgesteld:
  • De technische briefing over C2000 (voorzien op 12 mei 2020) alvast (onder voorbehoud) in te plannen in juni 2020
  • het algemeen overleg over politie (gepland op 13 mei 2020) alvast (onder voorbehoud) in te plannen in juni 2020
  • het algemeen overleg over slachtofferbeleid (gepland op 13 mei 2020) tot nader order uit te stellen
  • het algemeen overleg over bescherming persoonsgegevens (gepland op 14 mei 2020) alvast (onder voorbehoud) in te plannen in juni 2020
 
Over de planning van de overige reeds uitgestelde commissieactiviteiten kan de commissie een besluit nemen in de procedurevergadering op 11 mei 2020.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 28 april a.s. om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure UITSTEL commissieactiviteiten tot 20 mei 2020 op 28 april 2020

Agendapunten