Algemeen overleg : Wadden - agendapunten van de deze vergadering die geen doorgang vindt zijn toegevoegd aan het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020

De vergadering is geannuleerd

5 november 2020
14:00 - 17:00 uur

HERZIENE CONVOCATIE
(algemeen overleg GEEN DOORGANG, de agendapunten worden toegevoegd aan het wetgevingsoverleg water op 11 november 2020)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
    minister van Infrastructuur en Waterstaat
Naar boven