20
apr
Besloten debat
20 april 2020 14:00
E-mailprocedure

Voorstel naar aanleiding van advies Parlementair Advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure: "Voorstel naar aanleiding van advies Parlementair Advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 20 april 2020 14:00
Aan: GC-Commissie-J&V
CC: Naborn E.M.; Poppelaars, S.
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure voorstel naar aanleiding van advies Parlementair Advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten
Urgentie: Hoog

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De Parlementair Advocaat heeft op verzoek van de commissie advies uitgebracht over de voorgestelde aanbestedingsplannen van de minister van Justitie en Veiligheid met betrekking tot tolk- en vertaaldiensten.
 
De begeleidende leden Van Dam (CDA-fractie), Groothuizen (D66-fractie), Van Nispen (SP-fractie) en Van Ojik (GroenLinks-fractie) leggen ten aanzien van dit advies het volgende aan de commissie voor:
  1. Stemt u in met het openbaar maken van het advies van de Parlementair Advocaat?
  2. Stemt u in met het voorstel de minister van Justitie en Veiligheid te verzoeken de Kamer een reactie te doen toekomen op dit advies en daarbij een aantal specifieke vragen te beantwoorden?

Ik verzoek u uiterlijk maandag 20 april a.s. om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel naar aanleiding van advies Parlementair Advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten op 20 april 2020

Agendapunten