Technische briefing

Corona-app

Technische briefing: "Corona-app"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 21 april 2020, over corona-app
Bijlage
Download PowerPoint presentatie de heer Roozendaal (directeur Informatiebeleid/CIO bij ministerie van VWS)
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download conceptverslag Corona-app
Bijlage
Download PowerPoint presentatie de heer De Gouw (directeur publieke gezondheid GGD en GHOR)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing 21 april 2020, 12.00 - 13.00 uur over de corona-app; namen sprekers toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
De technische briefing zal worden verzorgd door:

Details

- De heer Roozendaal (directeur Informatiebeleid/CIO bij ministerie van VWS)
- De heer De Gouw (directeur publieke gezondheid GGD en GHOR)