17
apr
Besloten debat
17 april 2020 15:00
E-mailprocedure

Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

E-mailprocedure: "Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439) "Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 10:56
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie, mede namens de fracties van de VVD, D66, SP en ChristenUnie) tot vaststelling van de inbrengdatum van het verslag bij het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439) op donderdag 23 april a.s. Het verzoek wordt daarmee reeds gesteund door een meerderheid, maar u wordt in de gelegenheid gesteld uw reactie daarop kenbaar te maken, uiterlijk hedenmiddag om 15.00 uur.
 
Ter informatie deel ik u mee dat dit dan de vierde inbreng op een dag zou zijn.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Dam, van C.
Verzonden: vrijdag 17 april 2020 10:29
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Email-procedure wijziging Wet griffierechten
 
Geachte griffie,
 
Graag zou ik een email-procedure starten voor een spoedige datum schriftelijke inbreng ten aanzien van het wetsvoorstel wijziging Wet griffierechten (dat gisteren in ingediend).
 
Dit wetsvoorstel kan in de actuele omstandigheden grote betekenis hebben voor mensen die een rechtszaak moeten starten. Mede namens SP, ChristenUnie, D66, VVD en CDA wil ik voorstellen de inbrengdatum vast te stellen einde volgende week, bijvoorbeeld donderdag 23 april einde middag.
 
Met vriendelijke groet,
Chris van Dam/CDA

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure J&V d.d. 17 april 2020

Agendapunten

1
Inbrengdatum verslag wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstuk 35439)

Te behandelen: