10
apr
Besloten debat
10 april 2020 15:00
E-mailprocedure

Verzoek om reactie op open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m. het coronavirus

E-mailprocedure: "Verzoek om reactie op open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m. het coronavirus"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 15:06
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek reactie op Open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m het corona virus

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek om een reactie wordt gesteund door een meerderheid. De minister zal worden verzocht, indien mogelijk, zijn reactie op de brief voorafgaand aan de inbreng voor het schriftelijk overleg op 15 april 2020 over gesubsidieerde rechtsbijstand en corona gerelateerde maatregelen in het gevangeniswezen en de rechtspraak aan de Kamer te doen toekomen.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Nispen van M.
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:36
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Re: J&V: Open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m het corona virus
 
Beste griffier,
 
Mijn voorstel zou zijn hier met spoed een reactie op te vragen van de minister voor Rechtsbescherming, uiterlijk dinsdag te ontvangen, zodat we die reactie nog kunnen betrekken bij het schriftelijk overleg van woensdag 15 april. 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 
Op 10 apr. 2020 om 11:21 heeft Commissie J&V het volgende geschreven:

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft bijgevoegde anonieme brief per e-mail ontvangen. Normaliter worden dergelijke brieven op grond van artikel 6, tweede lid, van de regeling anonieme post door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven beoordeeld en daarna doorgezonden ter behandeling in een procedurevergadering van de betreffende vakcommissie.
 
Gelet op de huidige omstandigheden en de inhoud van de brief stuur ik u bijgevoegde brief in overleg met de wnd. griffier van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven direct door.
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief actie willen nemen, dan verneem ik dat graag zodat daarvoor een e-mailprocedure kan worden uitgezet.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure verzoek om reactie op open brief inzake problemen binnen de justitiële inrichtingen i.v.m. het coronavirus op 15 april 2020

Agendapunten