Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Invoeringswet EOM (35429)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Invoeringswet EOM (35429)"Deze vergadering is geweest

Agendapunten

1
Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

Te behandelen: