Inbreng schriftelijk overleg

Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde datum)

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde datum)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg i.v.m. toevoeging agendapunt

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten