Debat geweest
17 april 2020 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde datum)

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde datum)"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. wijziging inbrengdatum (was eerst 16 april)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg i.v.m. toevoeging agendapunt

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten