25
mrt
Besloten debat
25 maart 2020 10:00
E-mailprocedure

Verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen

E-mailprocedure: "Verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 11:53
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts LLM / ML
Griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:43
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen
Urgentie: Hoog

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Ojik (GroenLinks-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 25 maart a.s. om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Indien het verzoek wordt gesteund door een meerderheid, zal de inbrengdatum worden vastgesteld op dinsdag 31 maart 2020 om 10.00 uur.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
 
Van: Steenhoven van der G.
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:28
Aan: Commissie J&V
CC: Hessing-Puts, Brechje Tielens - Tripels, (Patricia)
Onderwerp: Verzoek e-mailprocedure SO maatregelen asielbeleid
 
Geachte griffier,
 
Afgelopen vrijdag heeft de Kamer een brief ontvangen over de nadere uitwerking van Corona gerelateerde maatregelen in de asielketen (2020D11147). Bram van Ojik zou graag via e-mailprocedure aan de commissie voorstellen hier een schriftelijk overleg over te voeren, met een inbreng termijn begin volgende week, zodat de commissie hier vragen over kan stellen aan de staatssecretaris.
 
Kunt u dit verzoek voorleggen aan de leden?
 
Bij voorbaat dank!
 
Giel van der Steenhoven
GROENLINKS Tweede Kamerfractie

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek schriftelijk overleg over Corona maatregelen asielketen op 25 maart 2020

Agendapunten