24
mrt
Besloten debat
24 maart 2020 12:00
E-mailprocedure

Verzoek inzake gesprek over het Engelse Cifas-systeem

E-mailprocedure: "Verzoek inzake gesprek over het Engelse Cifas-systeem"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:36
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure gesprek over het Engelse Cifas-systeem
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties kan ik u nu reeds meedelen dat het verzoek door een meerderheid wordt gesteund.
 
Ik zal u zo spoedig mogelijk hierover nader berichten.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 17:03
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure gesprek over het Engelse Cifas-systeem
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Op 2 april a.s. was het gesprek gepland met de projectgroep VODIOM (voorheen FraudeInfodesk) en VNO-NCW/MKB-Nederland, die zich samen inzetten voor een experiment t.a.v. een cross-sectoraal register om fraude en het faciliteren van ondermijning te voorkomen. In dat gesprek zou de commissie worden geïnformeerd over de werking van het Engelse Cifas-systeem (www.cifas.org.uk). Dit gesprek is tot nader order uitgesteld vanwege de ontwikkelingen t.a.v. het coronavirus.
 
Vanuit de sprekers wordt het volgende alternatief voorgesteld:
 
“Onze stuurgroep zorgt samen met het Engelse Cifas voor een online demo van het Engelse cross-sectorale register (in te zetten op het tegengaan van zowel ondermijning als fraude), in alle rust en in eigen geplande tijd te bekijken via een beveiligde sessie. De voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, zal ter zake en online een korte inleiding houden.
 
MKB-Nederland stuurt quotes van vertegenwoordigers van diverse sectoren/branches omtrent dit plan van aanpak naar de griffie resp. alle leden van de VK JenV. Vragen van de leden van de commissie kunnen (al dan niet via de griffie) verzameld en gesteld en vervolgens beantwoord worden.”
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 24 maart 2020 om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel of dat u dit gesprek op een later moment bij de Tweede Kamer wenst te voeren.
 
Met vriendelijke groet,
Hilde Schoor
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure gesprek over het Engelse Cifas-systeem op 24 maart 2020

Agendapunten

1
Verzoek FraudeInfodesk - SAFECIN, namens meerdere organisaties, om gesprek met vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Engelse Cifas-systeem d.d. 2 april 2020