Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Kinderdwangarbeid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Kinderdwangarbeid (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus) "Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg kinderdwangarbeid op 26 maart 2020

Bewindsperso(o)n(en)