Algemeen overleg

Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg: "Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 3 maart 2020
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 maart 2020, over Extra JBZ-Raad d.d. 4 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Nog te ontvangen brief inzake kabinetsinzet extra JBZ-raad d.d. 4 maart 2020