03
mrt
Besloten debat
3 maart 2020 14:00
E-mailprocedure

Verzoek AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden

E-mailprocedure: "Verzoek AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 13:51
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Het algemeen overleg is gepland hedenavond van 18.00 tot 20.00 uur. De convocatie volgt.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid


Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 11:00
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: SPOED e-mailprocedure verzoek AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Emiel van Dijk (PVV-fractie).
 
Ik verzoek u per ommegaande, maar uiterlijk hedenmiddag om 14.00 uur, kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Dijk, van E.
Verzonden: dinsdag 3 maart 2020 10:57
Aan: Tielens - Tripels, (Patricia) ; Hessing-Puts, Brechje
CC: Vondeling M.
Onderwerp: SPOED: Aanvraag AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden
 
Beste Brechje,
 
Wilt u onderstaand verzoek doorgeleiden naar de leden van de commissie J&V?
 
Met het oog op de extra ingelaste JBZ-Raad van morgen over het openen van de grenzen door Turkije zou de PVV vandaag nog een AO willen inplannen en daarvoor een brief willen ontvangen met de inzet van het kabinet.
 
Ik hoor graag voor de RvW van vandaag of er steun is vanuit de andere fracties om dit AO in te plannen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden.
 
Alvast bedankt!
 
Met vriendelijke groet,
E. van Dijk
Kamerlid, PVV
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek AO extra JBZ raad, vandaag nog te houden op 3 maart 2020

Agendapunten