Debat geweest
3 maart 2020 | 13:15 - 13:30
Procedurevergadering

Extra-procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra-procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra-procedurevergadering vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 3 maart 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra-procedurevergadering op 3 maart 2020

Deelnemers


Agendapunten