Debat geweest
17 maart 2020 | 17:00 - 20:00
Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 maart 2020 - omgezet in SO op 16 maart 2020 - LNV-raad vindt geen doorgang

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 maart 2020 - omgezet in SO op 16 maart 2020 - LNV-raad vindt geen doorgang"Deze vergadering is geannuleerd
4e HERZIENE CONVOCATIE
(Algemeen overleg geen doorgang, wordt omgezet in schriftelijk overleg op 16 maart 2020)Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 23 en dinsdag 24 maart 2020 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 17 maart 2020.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg op 17 maart 2020 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 maart 2020 VINDT GEEN DOORGANG

Bewindsperso(o)n(en)