Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Geschilbeslechting en herstelrecht (verplaatst naar 20 februari)

Algemeen overleg: "Geschilbeslechting en herstelrecht (verplaatst naar 20 februari)"Deze vergadering is verplaatst naar 20 februari 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Geschilbeslechting en herstelrecht op 30 januari 2020