Debat geweest
19 maart 2020 | 15:00 - 17:00
Algemeen overleg

Noodhulp (omgezet in schriftelijk overleg n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Noodhulp (omgezet in schriftelijk overleg n.a.v. maatregelen coronavirus)"Deze vergadering is geannuleerd
Omgezet in SO n.a.v. maatregelen coronavirus.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Noodhulp - omgezet in SO

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten