07
jan
Besloten debat
7 januari 2020 12:00
E-mailprocedure

E-mailprocedure Werkbezoek Nationaal Politielab AI op 13 januari 2020

E-mailprocedure: "E-mailprocedure Werkbezoek Nationaal Politielab AI op 13 januari 2020"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 7 januari 2020 12:11
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure Werkbezoek Nationaal Politielab AI op 13 januari 2020
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat zich niet voldoende leden hebben aangemeld om het werkbezoek doorgang te laten vinden.
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje Burger
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: zaterdag 21 december 2019 11:05
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure Werkbezoek Nationaal Politielab AI op 13 januari 2020
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Tijdens het algemeen overleg politie van 19 december jl. heeft de minister u aangeboden een werkbezoek te brengen aan het Nationaal Politielab AI, in het kader van de brief over artificiële intelligentie bij de politie. Het politielab is opgericht om het onderzoek naar en de ontwikkeling van AI binnen de politie te stimuleren. Het is een meerjarig structureel samenwerkingsverband tussen de politie en Universiteiten in ICAI-verband (Innovatie Centrum voor AI). In het politielab wordt onderzocht hoe AI kan bijdragen aan de effectiviteit van de politie, rekening houdend met de noodzakelijke waarborgen op het gebied van o.a. privacy en ethiek.
 
Omdat de inbrengdatum voor feitelijke vragen over deze brief is vastgesteld op 16 januari 2019, nodigt de politie u uit voor een werkbezoek nog voorafgaand aan deze datum, namelijk op maandag 13 januari. Het werkbezoek kan plaatsvinden in de ochtend of in de middag en duurt 1,5 a 2 uur.
 
In het programma kan aandacht worden besteed aan:
  • het ontstaan, de organisatie en de werking van het Politielab
  • een uitleg van de manier waarop in het lab verantwoorde AI-conceptontwikkeling plaatsvindt, met een uitleg van de achterliggende technische en ethische architecturen
  • de samenwerking met de wetenschap, en een toelichting van de lopende onderzoeken gerelateerd aan het politiewerk
Aanwezig zijn: Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en cybercrime, de projectleider van het politielab en de coördinerend AI-expert. Daarnaast wordt geprobeerd een van de betrokken hoogleraren/wetenschappelijk directeuren van de UvA of Universiteit Utrecht aanwezig te laten zijn en/of enkele van de AIO’s die hun promotieonderzoek uitvoeren bij het Politielab.
 
U wordt verzocht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 7 januari a.s. om 12.00 uur kenbaar te maken of u deelneemt aan dit werkbezoek op maandag 13 januari en of uw voorkeur uitgaat naar de ochtend (aanvang 10.00 uur) of middag (aanvang 13.00 uur). In principe vindt het werkbezoek plaats bij het Nationaal Politielab AI bij de Universiteit Utrecht, maar indien u daar de voorkeur aan geeft kan dit ook in Den Haag plaatsvinden (adres: Nieuwe Uitleg 1, 2514 BP Den Haag). Het werkbezoek zal plaatsvinden op het dagdeel waarvoor de meeste leden zich hebben aangemeld en zal alleen doorgang vinden indien zich daarvoor tenminste vijf leden (inclusief voorzitter) hebben aangemeld.
 
Met vriendelijke groet,

Maartje Burger 
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Agendapunten