Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Mijnbouw/Groningen (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg: "Mijnbouw/Groningen (is omgezet in schriftelijk overleg)"Deze vergadering is verplaatst naar 18 maart 2020
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Mijnbouw/Groningen woensdag 18 maart 2020, 10.00 - 14.00 uur, toevoeging agendapunten