E-mailprocedure : Verzoek van het lid Von Martels (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Visserij van woensdag 5 december samen te voegen met het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van woensdag 11 december

De vergadering is geweest

3 december 2019
10:00 uur
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Von Martels (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Visserij van woensdag 5 december samen te voegen met het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van woensdag 11 december

    Te behandelen:

    Loading data