Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

11 maart 2020
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van de verordening inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluit kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Analyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual private network (VPN) software van het bedrijf Pulse Secure

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken vernieuwd spraaknetwerk C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken e-screener

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 19 december 2019 over het openbaar ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gespreksverslag Actiegroep Registertolken en -vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Artificiële intelligentie bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport ‘De aanpak van cybercrime door de regionale eenheden van politie’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg over terrorisme van 29 januari 2020, over o.a. het aantal minderjarigen met ernstige gezondheidsproblemen in de detentiekampen in Noordoost-Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Van der Graaf over uitbreiden van de reikwijdte van de Bibob-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van de reactie op de brief inzake het doorstroomonderwijs voor politievrijwilligers van niveau 2 naar niveau 3

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Criminele Telegramgroepen jagen op namen en adressen agenten’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitspraak rechtbank Rotterdam in casus van Nederlandse uitreizigster

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bestuurlijk instrumentarium straatterreur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het debat Drugs van 11 september 2019 over modelinformatieprotocol intragemeentelijke informatiedeling bij aanpak ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de grote toename van bancaire fraude door middel van phishing

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Agenda risico- en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van het lid Groothuizen over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Cold cases

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toestemming deelname aan de technische briefing tipgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Van de Berge over het gebruik van camerabeelden van slimme deurbellen in relatie tot het heterdaadvereiste

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Veiligheidsmonitor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 28 januari 2020 inzake rapporten Inspectie JenV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Strategisch personeelsplan 2019-2024 van de Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsvisie op filantropie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op ontvluchting tbs-gestelden op 1 maart 2020 uit FPC de Kijvelanden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “Rechterlijk pardon door capaciteitsgebrek bij NIFP”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens het VAO Kansspelen van 11 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie inzake het jaarverslag van de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Doorlooptijden van asielaanvragen bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst en dwangsommen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van de informele JBZ-raad van 23-24 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Europese instellingen in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 13 maart 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst met EU-voorstellen t/m 5 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport 'Politie ter plaatse; Sturing op inzetbaarheid en inplanbaarheid verdient verbetering'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek uitstel algemeen overleg gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek reactie over reikwijdte en mogelijkheden WLT ten aanzien van gevangenen die vast zitten in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek reactie op artikel inzake schadevergoeding ptss

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om technische briefing over de kroongetuigeregeling, getuigenbescherming en inzet van informanten

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek algemeen overleg kinderdwangarbeid slachtoffers De Goede Herder

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek om technische briefing inzake invoering C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming inzake berichtgeving 'Rechtspraak op tandvlees'

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op bericht 'Een nieuwe man bij de brandweer, maar de machocultuur blijft'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brievenlijst