Debat geweest
11 maart 2020 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming inzake berichtgeving 'Rechtspraak op tandvlees'
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister van Justitie en Veiligheid op artikel inzak schadevergoeding ptss
Brief lid / fractie
Download Verzoek om het AO Gesubsidieerde Rechtsbijstand uit te stellen
Brief lid / fractie
Download Verzoek algemeen overleg kinderdwangarbeid slachtoffers De Goede Herder
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 11 maart 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 11 maart 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om technische briefing inzake invoering C2000
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen t/m 5 maart 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op bericht 'Een nieuwe man bij de brandweer, maar de machocultuur blijft'

Deelnemers


Agendapunten

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
13
Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg over terrorisme van 29 januari 2020, over o.a. het aantal minderjarigen met ernstige gezondheidsproblemen in de detentiekampen in Noordoost-Syrië

Te behandelen:

19
Toezegging gedaan tijdens het debat Drugs van 11 september 2019 over modelinformatieprotocol intragemeentelijke informatiedeling bij aanpak ondermijning

Te behandelen:

39
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Europese instellingen in Brussel

Te behandelen:

41
Definitieve besluitvorming EU-prioriteiten 2020
45
Extern onderzoek inzake digitalisering van de strafrechtketen
54
Brievenlijst
55
Voorstel opvolging motie Van Raak c.s.
56
Rondetafelgesprek opsporing
57
Kennisagenda 2020