18
nov
Besloten debat
18 november 2019 14:00
E-mailprocedure

E-mailprocedure inzake procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november van 16.30 tot 17.30 uur

E-mailprocedure: "E-mailprocedure inzake procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november van 16.30 tot 17.30 uur"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 18 november 2019 09:01
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure inzake procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november van 16.30 tot 17.30 uur
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties deel ik u nu reeds mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 18:16
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure inzake procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november van 16.30 tot 17.30 uur
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op onderstaande reactie wordt u het volgende voorgesteld:
  • Korte procedurevergadering op dinsdag 19 november a.s. van 16.30 tot uiterlijk 16.45 uur met als enige agendapunt: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (Kamerstuk 35311)
  • De rest van de agendapunten behandelen in een procedurevergadering in de week van 25 november a.s.
 
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 18 november a.s. om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure over procedurevergadering verplaatst naar dinsdag 19 november 2019 op 18 november 2019

Agendapunten