Gesprek : 'Inspiratiewerkgroep Na BIG2' Belangen van verpleegkundigen voor de toekomst

De vergadering is geweest

26 november 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • H.P.M. Hijink (SP)
  • K. Regterschot (VVD)
  • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
  • V.A. Bergkamp (D66)
  • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
  • J.W.M. Kerstens (PvdA)
  • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Inspiratiewerkgroep Na BIG2 om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de belangen van verpleegkundigen voor de toekomst