Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer d.d. 21 november 2019

Agendapunten

Gerelateerde zaken