Vergadering verplaatst
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261 (is verplaatst naar 21 november 2019)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) TK 35261 (is verplaatst naar 21 november 2019)"Deze vergadering is verplaatst naar 21 november 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 14 november 2019