Technische briefing : Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’

De vergadering is geweest

27 november 2019
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlage

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’

  De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 27 november a.s. haar onderzoek ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’ te publiceren. Dit onderzoek volgt op de in juni gepubliceerde brief van de Rekenkamer over de fiscale stimulering van elektrische auto’s (Kamerstuk 32800, nr. 60).
   


  Toelichting Algemene Rekenkamer:
   
  Dit onderzoek richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende autobelastingen met de volgende probleemstelling: ‘In hoeverre zijn de autobelastingen en de daarin verwerkte fiscale prikkels effectief en efficiënt om de daarmee beoogde doelen te bereiken?’. Daartoe onderzoekt de Rekenkamer de fiscale prikkels in de grondslagen en tarieven van de autobelastingen en de effecten van vrijstellingen, uitzonderingen en tariefverschillen, het onderscheid tussen zakelijke en particuliere automobilisten en de verschillen in brandstofaccijnzen, toegespitst op de milieudoelstellingen.